Tag Archives: การรวมไฟล์ csv

การรวมไฟล์ csv

12 พ.ค.

1.ให้นำไฟล์ csv ที่ต้องการรวมทั้งหมดใส่ไว้ใน folder ที่สร้างไว้ใหม่
2.สร้างไฟล์ txt ใหม่มา 1 ตัว ในโฟเดอร์ที่สร้างใหม่ แล้วเปิดด้วยโน๊ตแพท  พิมพ์ว่า     copy *.csv csv-all.csv
3.กด save แล้วปิดไป
4.ทำการ rename file txt เป็น ชื่ออะไรก็ได้แต่นามสกุล .bat  เช่น  sum-csv.bat
5.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ไฟล์ sum-csv.bat
6.จะ ได้ไฟล์ชื่อ  csv-all.csv   ซึ่งเป็นไฟล์ที่รวมข้อมูล csv ทั้งหมดในโฟเดอร์แล้ว  นำไปใช้ได้เลย..  ถ้าอยากได้เป็น .txt ก็ทำเหมือนกันครับ

* ชื่อไฟล์ที่นำมารวม จะเป็นอะไรก็ได้

Advertisements